FINANCIňLE VOORDELEN BIJ HET PLAATSEN VAN DAKISOLATIE, subsidie dakisolatie
Zelf uw dak isoleren of laten doen met subsidie. Subsidie dakisolatie
Het kabinet verwacht veel van bewustwording bij de consument en stimulering door subsidie op dakisolatie.

Subsidies Zonnepanelen

 

 

Subsidie, subsidies op dakisolatie


Dakisolatie

Dakisolatie levert een grote besparing op, zeker wanneer de zolder als leefruimte in gebruik is en verwarmd wordt.

Als u handig bent, kunt u de binnenzijde van een schuin dak zelf isoleren. De investering verdient u heel snel terug. De isolering van schuine daken van buitenaf en die van platte daken, kunt u echt beter uitbesteden aan een professioneel bedrijf.

Let op
Voordat u zelf de binnenzijde van uw dak gaat isoleren, is het van groot belang om na te gaan of dat wel mogelijk is. Door verkeerd isoleren kan uw dakconstructie gaan rotten. Laat u daarom eerst adviseren, bijvoorbeeld door het Advies op Maat hieronder.

Advies op maat

Er zijn verschillende vormen van dakisolatie. U kunt de zoldervloer (laten) isoleren, de binnenzijde van het dak (laten) isoleren of juist de buitenzijde.
Bron: www.milieucentraal.nl


Subsidies voor het plaatsen van dakisolatie

Milieu en Natuur Subsidies dakisolatie ... Hieronder kan je nagaan of je in aanmerking komt voor subsidies voor het plaatsen van dakisolatie.

Het schepencollege van Ham behandelde het ontwerp van een subsidiereglement voor het plaatsen van dakisolatie.

Het gaat om een subsidiebedrag van 1 euro/m≤. Dit bedrag wordt verdubbeld voor inwoners die financiŽle steun ontvangen van het OCMW, inwoners die een vervangingsinkomen krijgen en inwoners die actief deelnamen aan het project Klimaatwijken.

De subsidie wordt gekoppeld aan de subsidies van Infrax. Dit wil zeggen dat elke inwoner die subsidies voor dakisolatie ontvangt via Infrax, ook in aanmerking komt voor de gemeentelijke subsidie.


Subsidie dakisolatie
Vlaamse overheid subsidieert volledig dakisolatie, HR glas en condensatieketels in woningen van erkende sociale verhuurkantoren
Op voorstel van minister van Energie Hilde Crevits en van minister van Wonen Keulen, keurde de Vlaamse Regering het besluit goed voor de 100% subsidiŽring van energiebesparende investeringen in woningen van sociale verhuurkantoren (SVK). Hiervoor trekt minister Hilde Crevits 10 miljoen euro uit. Het energiebesparingspotentieel in deze woningen is groot.

De maatregel is beperkt tot de sector van de sociale verhuurkantoren (SVKís). Sociale verhuurkantoren (SVK) verhuren bijna 4.000 woningen van private eigenaars aan sociaal kwetsbare gezinnen tegen lage huurprijzen. Het aantal energetisch te renoveren woningen wordt geraamd op 2.000. De kosten om deze woningen te voorzien van dakisolatie, superisolerende beglazing of een condensatieketel worden geraamd op 5.000 euro per woning. Deze investeringen, gedaan door sociale verhuurkantoren die door de Vlaamse minister van Wonen Keulen erkend zijn, worden voor 100% gesubsidieerd. Hiervoor maakt minister van Energie Hilde Crevits 10 miljoen euro, gespreid over vier jaar, vrij uit het Energiefonds.


Een degelijke dakisolatie is zonder twijfel de beste en meest rendabele investering voor je woning. Een groot deel van de warmte verdwijnt immers via het dak. Bij het isoleren is de keuze van het materiaal belangrijk maar ook een goede en nauwkeurige plaatsing. Zo kunnen er door verkeerde plaatsing koudebruggen ontstaan die op hun beurt kunnen resulteren in schimmels en vochtproblemen.


Overbetuwe: subsidie dakisolatie

ELST - Huiseigenaren in Overbetuwe kunnen maximaal 1000 euro subsidie krijgen als ze energiebesparende maatregelen nemen. Het gaat bijvoorbeeld om dakisolatie of een zuinige verwarmingsketel. De woningbezitter moet het werk zelf laten uitvoeren. De provincie ondersteunt het project met 100.000 euro. (Bron: www.omroepgelderland.nl)


Subsidie dakisolatie, superisolerende beglazing en condensatieketels in woningen van sociaal verhuurkantoren
09/12/2008
( subsidie dakisolatie bij onze zuiderburen)
De Vlaamse overheid geeft 100% subsidiŽring voor energiebesparende investeringen in woningen van sociale verhuurkantoren (SVK).

De volledige terugbetaling van de werken geldt voor volledige dakisolatie, superisolerende beglazing en condensatieketels.

De eigenaar van de woning en het SVK dienen in te stemmen met de energierenovatiewerken en verbinden zich ertoe de huurprijs gedurende negen jaar niet te verhogen. Uiteraard valt de subsidie niet te combineren met andere subsidies. Het Vlaamse Energieagentschap (VEA) staat in voor de afhandeling van de aanvragen, de toekenning en de uitbetaling, het toezicht op de naleving en de handhaving van de regelgeving.

De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 30 november 2009. ... (isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie)


Vanaf 2009 zal de Vlaamse overheid een premie geven voor dakisolatie.

Premie van 500 euro voor dakisolatie


BRUSSEL - De Vlaamse overheid geeft vanaf januari 2009 een premie van 500 euro voor dakisolatie. De Vlaamse regering keurde het besluit daarover vrijdag goed, maakten de ministers Hilde Crevits (CD&V), Marino Keulen (Open Vld) en Kathleen Van Brempt (sp.a) zondag bekend. Er is ook een verhoogde premie tot 1.000 euro voor lagere inkomens. Voor de maatregel wordt volgend jaar al 44 miljoen euro voorzien.
Om woningen energiezuiniger te maken, zijn er nu al tal van premies en belastingvoordelen. Maar uit cijfers blijkt dat vooral voor condensatieketels en isolerende beglazing premies worden aangevraagd. Nochtans is de energiebesparing het grootst bij dakisolatie. Door het dak te isoleren bespaart een gezin tot 30 procent op de energiefactuur.

De Vlaamse regering wil nu het isoleren van daken een extra duw in de rug geven. Nu zijn er naar schatting 800.000 woningen zonder dakisolatie. 'Om deze woningen tegen 2020 van een geÔsoleerd dak te voorzien, moeten er jaarlijks 60.000 woningen worden aangepakt', zegt minister van Energie Crevits.
 


Subsidie op Roetfilters

Subsidie voor groene daken

Alle regels en regelingen voor subsidie

Subsidie voor windmolens en windenergie.

Subsidies voor windenergie. Windmolens in zee en op land.

Subsidie op zonneboilers.

Subsidie op zonnepanelen.

Subsidie vloerisolatie.

Subsidie gevelisolatie.

Ecologisch wonen in een duurzaam huis, earthship, aardehuis


Duurzaam verder